Vind ons op
Vind ons op

Privacy - Algemene voorwaarden

Ben je benieuwd hoe Scanned omgaat met jouw persoonlijke gegevens? Je leest er alles over in ons privacybeleid. We vertellen je welke stappen we ondernemen om jouw privacy te garanderen, welke rechten je kan uitoefenen en hoe Scanned jou garandeert dat het privacybeleid wordt nageleefd.

Door gebruik te maken van onze diensten, aanvaard je dat Scanned jouw persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt zoals hieronder wordt uitgelegd.

Dit privacybeleid is van toepassing op Scanned.be en alle commerciële relaties tussen Scanned en zij die onze website bezoeken of gebruik maken van onze diensten, maar ook business partners, aangesloten bedrijven en prospecten.

Welke gegevens verzamelt Scanned?

Wanneer je onze website bezoekt worden standaard enkele gegevens bijgehouden, ongeacht of je ook effectief een contactformulier invult. Door op onze newsletters te klikken of onze website te bezoeken, worden er automatisch anonieme gegevens opgeslagen via cookies of andere technologieën. Zo wordt er geregistreerd op welke link in de newsletter je klikt, welke webbrowser je gebruikt of via welk kanaal je op onze website terechtkwam. Deze gegevens zijn volledig anoniem en stellen Scanned niet in staan om je te identificeren.

Gegevens die we standaard verzamelen, ongeacht of je ons contactformulier invult

Gegevens over jouw activiteit op onze website

Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen

Internetbrowser en type apparaat waarop je onze website bezoekt

Wanneer je beslist om een contactformulier in te vullen bij Scanned, vragen wij jou expliciet om enkele gegevens na te laten. Deze gegevens zijn nodig om je correct te kunnen contacteren. Als je gebruik maakt van de diensten van Scanned, stem je automatisch in met de verwerking van je persoonsgegevens. Vul je jouw aanvraag in, worden deze gegevens, samen met je IP-adres, geregistreerd in ons systeem. Deze gegevens worden gebruikt om je verder te kunnen contacteren én je verder op de hoogte te houden van onze nieuwtjes via de newsletter.

Gegevens die verwerkt worden bij het invullen van ons contactformulier:

Voor- en familienaam

E-mail

Telefoon

Firma

Stad

Aanvraagspecifieke gegevens: dit zijn gegevens die relevant zijn voor de dienst waarin je vraag zich situeert.

De gegevens die Scanned verkrijgt via derden of via commerciële acties, sociale media, inschrijving op de newsletter, antwoord op onze e-mails of telefoontjes worden conform bewaard.

Daarnaast houdt Scanned ook gegevens bij van bedrijven die met ons samenwerken. Deze gegevens worden verzameld door de informatie die de betrokkene zelf meedeelt bij een contactaanvraag, zoals bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, GSM- of telefoonnummer, website en de sector waar zij in actief zijn.

Wat doet Scanned met jouw persoonsgegevens?

Voor Invullers/bedrijven:

Jouw gegevens worden geregistreerd in de databestanden van Scanned zodat we contact kunnen opnemen om een eventuele samenwerking op te starten of voor andere marketing-doeleinden. Indien er een overeenkomst tussen ons wordt opgesteld, worden je gegevens ook gebruikt voor onze klanten- en leveranciersadministratie.

Waarom verzamelt Scanned jouw gegevens en op welke grondslag verwerken we deze?

Het doel waarmee je jouw gegevens verwerken

Wettelijke grondslag

De pagina’s die je op Scanned.be bezoekt te analyseren zodat we je een relevante dienstverlening kunnen aanbieden

Toestemming

Je commerciële mails te kunnen sturen zoals newsletters en aanbiedingen

Toestemming

Je te kunnen contacteren indien nodig om onze dienstverlening aan te bieden

Overeenkomst

Hoe lang we jouw persoonsgegevens bewaren

Scanned bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk met als doel je een correcte dienstverlening te kunnen aanbieden.

We hanteren de volgende bewaartermijnen voor onderstaande persoonsgegevens:

Voornaam, familienaam, telefoonnummer en e-mailadres:
De bewaartermijn bedraagt 21 dagen tot onbepaald omvoldoende dagen de tijd hebben om jou te contacteren betreffende je vraag.

Het delen van je persoonsgegevens met derden

Scanned deelt je persoonsgegevens strikt vertrouwelijk met verschillende derden als dit nodig is om je een correcte dienstverlening te kunnen aanbieden en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Jouw gegevens worden niet gedeeld, verwerkt of verkocht aan derde partijen die geen samenwerkingsverband met Scanned hebben of zonder dat jij hiervoor jouw toestemming hebt gegeven.

De partners waarmee Scanned samenwerkt zijn verbonden aan de algemene voorwaarden, waarin staat dat ze zichzelf ertoe verplichten zorgvuldig om te gaan met je persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG-wet).

Scanned blijft verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Daarnaast verstrekt Scanned je persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen we uitsluitend met jouw expliciete toestemming.

Je hebt steeds het recht om:

Je gegevens in te kijken, aan te passen of te wissen, alsook je te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens of de verwerking hiervan te beperken.

Dit recht op inzage, verbetering, verwijdering en beperking is kosteloos en kan je uitoefenen door cookies te weigeren of door je verzoek per e-mail naar info@scanned.be te sturen. Scanned stelt alles in het werk om jouw verzoek zo snel mogelijk te behandelen.
Je kan ook op elk ogenblik uitschrijven op onze nieuwsbrieven door op de uitschrijflink te klikken.

Volledig geïnformeerd te zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in ons privacybeleid.

Scanned te verzoeken jouw persoonsgegevens over te dragen naar een andere dienstverlener door je verzoek per e-mail te sturen naar info@scanned.be

Minderjarigen

De dienstverlening van Scanned is slechts toegankelijk voor minderjarige gebruikers indien zij daarvoor expliciete toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger.

Klacht indienen

Scanned behandelt jouw persoonsgegevens omzichtig en treft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Scanned tracht op elk moment te handelen overeenkomstig de Belgische Privacywet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of de EU-verordening van 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Indien je vermoedt dat jouw persoonsgegevens toch niet voldoende beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kan je dit melden door een e-mail te sturen naar info@scanned.be.

Niettegenstaande de getroffen voorzorgsmaatregelen en controles die hierop gebeuren, is het overdragen van gegevens via het internet of de elektronische bewaring hiervan nooit 100% veilig. Scanned kan daarom geen sluitende garantie op de veiligheid van jouw persoonsgegevens bieden.

Geheimhouding

Opdrachten worden uitgevoerd met een clausule van geheimhouding, tenzij de klant instemt dat we data/foto’s mogen gebruiken voor referentie/marketingdoeleinden

Update van het Privacybeleid

Dit Privacybeleid werd voor het laatst gewijzigd op 15 september 2020. Scanned is gerechtigd om op gelijk welk moment het Privacybeleid te updaten, met vermelding van de laatste wijziging. Het is aan te raden om dit Privacybeleid daarom regelmatig te raadplegen en zo op de hoogte te blijven van mogelijke wijzigingen.

Cookie Policy

Wat zijn cookies en waarom gebruikt Scanned die?

Een cookie dient om jouw surfervaring op Scanned.be aangenamer te maken. Bij het gebruik van onze website ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Het is een klein tekst- en cijferbestand dat we opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer wanneer je de website van Scanned bezoekt. Dit bestand is volledig onschadelijk en doet je toestel geen kwaad.

Een cookie bevat een unieke code die toelaat om je browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, websitebezoek en je personlijke voorkeuren te herkennen tijdens je bezoek aan Scanned.be. Deze cookies stellen ons niet in staat om jou te identificeren.

Cookies stellen ons in de mogelijkheid om:

Het gebruik van onze website te optimaliseren:

Je voorkeuren en instellingen onthouden

Onze promotie en marketing efficiënter te maken zodat we je een betere dienstverlening kunnen aanbieden.

Van zodra je onze website bezoekt, plaatst het systeem automatisch cookies tenzij je in je browserinstellingen hebt aangegeven dat je cookies weigert.

De informatie die wordt verzameld aan de hand van cookies dient enkel voor intern gebruik en om onze dienstverlening te verbeteren. De verkregen gegevens worden niet gedeeld of verkocht aan derden. Alle informatie wordt volledig anoniem verwerkt.

Welke cookies gebruikt Scanned?

Directe cookies of first party cookies

Scanned maakt eerst en vooral gebruik van first party cookies die informatie verzamelen op Scanned.be zelf. Deze cookies zijn noodzakelijk om je bezoek aan onze website mogelijk te maken en te verbeteren.

Deze cookies kunnen onderverdeeld worden in:

Noodzakelijke cookies:
Deze cookies zijn onmisbaar voor het correct functioneren van onze website. Ze laten je toe om gebruik te maken van de navigatie, de laadtijd en de beveiliging van de website. Mocht je deze cookies weigeren, is het mogelijk dat onze website niet naar behoren werkt.

Functionele cookies:
Deze cookies zorgen voor een gepersonaliseerde surfervaring. Ze onthouden bijvoorbeeld je taal en woonplaats.

Analytische cookies of performantiecookies:
Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop je onze website gebruikt. We analyseren je gebruikersgedrag om onze website te verbeteren.

Sessiecookies:
Deze cookies onthouden welke pagina van onze website je bezocht zodat we je niet telkens als een nieuwe bezoeker moeten beschouwen als je doorklikt naar een nieuwe pagina.

PHPSESSID (sessie cookie)

Type: noodzakelijke cookie

Levensduur: sessie

Doel: deze cookie laat communicatie toe tussen webserver en browser en slaat tijdelijk informatie van je surfsessie op. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat je een formulier niet helemaal opnieuw moet invullen wanneer je de pagina herlaadt of een fout maakt.

Cookies met formulierinformatie (contactformulier invullen)

name

Type: functionele cookie

Levensduur: 30 dagen

Doel: bewaren van de naam van de invuller

firstname

Type: functionele cookie

Levensduur: 30 dagen

Doel: bewaren van de voornaam van de invuller

street

Type: functionele cookie

Levensduur: 30 dagen

Doel: bewaren van de straatnaam van de invuller

zip

Type: functionele cookie

Levensduur: 30 dagen

Doel: bewaren van de postcode van de invuller

village

Type: functionele cookie

Levensduur: 30 dagen

Doel: bewaren van de woonplaats van de invuller

e-mail

Type: functionele cookie

Levensduur: 30 dagen

Doel: bewaren van het e-mailadres van de invuller

phone

Type: functionele cookie

Levensduur: 30 dagen

Doel: bewaren van telefoonnummer van de invuller

Google Tag Manager

__utmb (Google Tag Manager)

Type: analytische cookie

Levensduur: 30 minuten

Doel: bepaalt nieuwe sessies en bezoeken

__utmc (Google Tag Manager)

Type: analytische cookie

Levensduur: sessie

Doel: werkt samen met de __utmb cookie om zo nieuwe sessies van terugkerende bezoekers te identificeren

__utmt_UA-xxxxxx-x (Google Tag Manager)

Type: analytische cookie

Levensduur: 10 minuten

Doel: vertraagt de verzoeksnelheid en zorgt er zo voor dat gegevensverzameling op sites met veel verkeer beperkt wordt.

__utmz (Google Tag Manager)

Type: analytische cookie

Levensduur: 6 maanden

Doel: identificeert de bron die je naar onze website heeft geleid.

__utma (Google Tag Manager)

Type: analytische cookie

Levensduur: 2 jaar

Doel: unieke gebruikers en sessies van elkaar onderscheiden.

Third party en profiling cookies

Scanned maakt gebruik van Google Analytics en Google Adwords, Bing advertising, Facebook advertising. Om te kunnen samenwerken met deze partijen dienen third party cookies of pixels op onze website geplaatst worden. Deze cookies maken je surfervaring op onze website persoonlijker.

Deze diensten werken door stukjes code die van de third party websites afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Scanned heeft geen invloed op deze cookies en kan hiervoor ook in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld. Deze cookies zijn echter net zo onschadelijk als de andere cookies en stellen ons in de mogelijkheid om jou gerichter commerciële boodschappen te sturen die overeenstemmen met jouw interesses en levensstijl.

Google

SSID, SID, SAPISID, APISID, HSID, SS, NID, SIDCC

Type: analytische en functionele cookies

Levensduur: varieert van einde sessie tot 2 jaar na de sessie

Doel: slaat voorkeuren en informatie van de gebruiker op wanneer deze pagina’s bezoekt waarop Google Maps of YouTube geïntegreerd zijn.

NID, SID, APISID, 1P_Jar

Type: marketing cookies

Levensduur: maximum 1 jaar

Doel: laten aangepaste advertenties zien op Google-websites op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties.

CONSENT, UULE, DV

Type: analytische en marketing cookies

Levensduur: wordt maximum 2 jaar bewaard

Doel: verzamelt data voor Google Analytics, om zo een anoniem gebruikersprofiel te kunnen samenstellen en om te meten of advertenties effectief zijn.

_ga

Type: analytische cookie

Levensduur: 2 jaar na sessie

Doel: meet anoniem hoe gebruikers de website gebruiken.

Facebook.com

datr, act, sb, presence, fr, wd, xs, c_user, dpr (Facebook.com)

Type: marketing cookies

Levensduur: sessie en blijven maximum 2 jaar bewaard

Doel: maakt een gebruikersprofiel aan om relevante advertenties op Facebook te tonen.

Remarketing cookies en andere technologieën

Facebook

Type: analytische en functionele cookies

u, xs, s, presence, act, c_user, csm, p, fr, datr

Levensduur: 2 jaar na sessie

Doel: Zonder deze cookie mis je gepersonaliseerde advertenties m.b.t onze website, onze diensten en producten. Wil je deze gepersonaliseerde advertenties niet langer ontvangen, dan kan je dit instellen bij “Je advertentievoorkeuren" op Facebook: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Google Analytics Remarketing

Type: analytische en marketing cookies

Levensduur: 2 jaar na sessie

Doel: Met Google Analytics meten we hoe je onze website gebruikt. Deze kennis gebruiken we om je te helpen bij het kiezen van de sector die het beste bij jou past. En om je aanbiedingen te laten zien van relevante sectoren of producten die voor jou interessant kunnen zijn. Zonder deze cookie mis je gepersonaliseerde advertenties m.b.t onze website, onze bouwsectoren, onze diensten en producten.

Wil je deze gepersonaliseerde advertenties niet langer ontvangen, dan kan je dit instellen door volgend stappenplan te volgen:
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl

Vragen?

Indien je nog vragen hebt over onze cookie policy, kan je contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@scanned.be

Laatste update

Dit cookiebeleid werd voor het laatst gewijzigd op 15 september 2020. We streven ernaar de lijst van de gebruikte cookies up-to-date te houden maar vanwege het niet-statische karakter van internet en de externe partijen is het mogelijk dat niet alle actuele cookies / sites in het overzicht te vinden zijn. Scanned behoudt het recht om dit cookiestatement te allen tijde te wijzigen.

Contact

Scanned bv
Kleine Zauwerstraat 7, 9270 Kalken
BE 0830.538.051

Volg ons:
Volg ons:

Recente berichten

september 30th, 2020 10:52 am

Nieuwsbrief

Abonneer op onze mailinglijst voor de laatste updates en aankondigingen.

Copyright © 2021 All rights reserved. - Deze site werd ontworpen door Lidito Digital Agency